top of page

Taxi Goossens privacyverklaring

Wij zijn er van overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is.  Indien wij jouw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna de 'AVG') en de daarvan afgeleide wetgeving.

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door Taxi Goossens Zele,  Hansevelde 83, 9240 Zele, BTW 834 834 755.
Taxi Goossens wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke, wat wil zeggen dat Taxi Goossens instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat je je bij eventuele vragen of voor de uitoefening van jouw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, eenvoudig kan wenden tot Taxi Goossens:

Taxi Goossens

Hansevelde 83

9240 Zele

ondernemingsnummer:  834 834 755

  • Als je een vraag stelt aan Taxi Goossens, vragen we jouw contactgegevens om de vraag te kunnen beantwoorden.  Deze gegevens worden niet met exterenen gedeeld.

  • Als je onze website bezoekt kunnen er 'cookies' geplaatst worden om de website naar behoren te laten functioneren.  Jouw gegevens of surfgedrag worden enkel bijgehouden als je daar toestemming voor geeft.  Lees zeker ons cookiebeleid voor meer informatie.

Hoe lang houden wij jouw gegevens bij?

Tenzij hierboven anders bepaald houden wij jouw gegevens bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele (buiten)-contractuele vorderingen (5 - 10 jaar).  

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

Indien je bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens die gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, worden de betrokken gegevens onmiddelijk gewist, tenzij wij deze gegevens tevens nodig hebben voor een ander doeleinde, en wij de gegevens binnen dat doeleinde hebben verkregen.

Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

  • Recht op gegevenswissing: je hebt het recht om te vragen dat wij jouw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden.

  • Recht op overdracht van uw gegevens, je hebt het recht de gegevens die wij over je verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Je kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan info@taxizele.be.

 

Met betrekking tot de gegevens die wij verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, beschik je over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

  • Recht op bezwaar: je kan ten allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking via info@taxizele.be.  Taxi Goossens zal zo snel mogelijk gevolg geven aan dit verzoek, maar in afwachting heb je eveneens het recht een beperking van de verwerking van jouw gegevens te vragen tot jouw verzoek is ingewilligd.

Klachten

Moest je toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je je wenden to Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be)

bottom of page